Horoscopul zilei

Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)


Sanatate
Bani
Dragoste

› vrei zodia ta

Bancul zilei

Culmea ghinionului: sa cazi dintr-un avion care se prabuseste intr-un vapor care se scufunda

› vrei mai mult

Cultura generala

Cel mai rapid mamifer (pe distanta scurta, circa 500 m) este ghepardul (Acinonyx jubatus). Acesta traieste pe campiile Africii orientale, Iranului, Afganistanului si ale Indiei centrale. Viteza pe care o atinge este de 112–120 km/h pe teren neted.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Teste_Nationale : Subiecte_Examen_Teste_Nationale


Limba Si Literatura Romana
TESTE NATIONALE 2007varianta_040

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana

Subiect examen varianta 40

     Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.

     Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte):

Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, raspunsul la fiecare dintre cerintele de
mai jos:

1. Stelele-a cer                                                                       Si tineretile
Deasupra marilor                                                                       Trec si se stang.
Ard departarilor

Pana ce pier.                                                            4. Orice noroc

..........................                                                                  Si-ntinde-aripele,

2.  Stol de cocori                                                                      Gonit de clipele
Apuca -atinsele Starii pe loc.
Si necuprinsele                                                                   .........................

Drumuri de nori.                                                       5. Nu e pacat
...........................                                                                 Ca sa se lepede

3. Floare de crang,                                                                   Clipa cea repede
Astfel vietile                                                                               Ce ni s-a dat?

(Mihai Eminescu, Stelele-n cet)

A. Limba romana

1.    Transcrie cuvintele care contin diftongi din versurile: "Deasupra marilor/

Ard departarilor/ Pana ce pier".                                                                                                 4 puncte

2.    Scrie doua locutiuni/ expresii care sa contina verbului "a apuca".                                             4 puncte

3.    Alcatuieste o propozitie in care un cuvant din versurile urmatoare

sa aiba valoare morfologica de adverb: nCfipa cea repede/ Ce ni s-a dat".                               4 puncte

4.    Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din versurile:

"Deasupra marilor/ Ard departarilor".                                                                                        4 puncte

5.    Rescrie verbele din versul urmator la modul indicativ, timpul perfectul compus, mentinand

aceeasi persoana, acelasi numar si aceeasi diateza: "Trec si se stang"                                  4 puncte

6.    Alcatuieste un enunt in care sa introduci, cu functie de complement circumstantial

de cauza, un substantiv din versul "Drumuri de nori".                                                               4 puncte

7.    Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Stol de cocori / Apuca -atinsele 1             4 puncte

8.    Scrie un enunt in care substantivul "sfe/efe"sa aiba alta functie sintactica decat cea din text.        4 puncte

9.    Precizeaza felul propozitiei subordonate "Pana ce pier".                                                          4 puncte

B. intelegerea textului

10.  Motiveaza pronuntarea in hiat a grupului vocalic A& din substantivul prezent

in versul: "Astfel vietile".                                                                                                            2 puncte

11.  Transcrie, din textul dat, un vers care contine un epitet.                                                           2 puncte

12.  Explica semnificatia sintagmei "drumuri de nori", prin raportare la context.                               2 puncte

13.  Transcrie, din textul dat, un vers care contine o imagine vizuala.                                             2 puncte

14.  Explica ideea cuprinsa in prima strofa a textului citat.                                                               4 puncte

Partea a ll-a (10 puncte)

Te numesti Marcel/ Marcela Panduru, locuiesti in Bucuresti, pe Strada Morii, la numarul 87, esti elev/
eleva in clasa a Vlll-a la Scoala cu Clasele l-VIII "Andrei Saguna" si doresti sa te inscrii la cercul de arta
populara de la "Clubul Copiilor" din localitate, intrucat vrei sa-ti aprofundezi cunostintele despre folclor.

Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de inscriere, adresata directorului
acestui club. in cerere, trebuie:

     sa respecti conventiile acestui tip de compunere;                                                                     4 puncte

     sa expui clar si concis continutul solicitarii;                                                                               4 puncte

     sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie.                                             2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.

Partea a lll-a (32 de puncte)

Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de
tine Ja clasa este o comedie.

in redactarea compunerii, vei avea in vedere:

     precizarea a doua caracteristici ale comediei, ca specie literara;

     exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate;

     prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la cel putin doua momente ale subiectului sau la doua
scene reprezentative);

     prezentarea unui personaj, prin raportare la doua scene/ la doua situatii semnificative.

Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).

in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.