Horoscopul zilei

Balanta
(22 Septembrie - 22 Octombrie)


Sanatate
Bani
Dragoste

› vrei zodia ta

Bancul zilei

- De ce croncane ciorile?
- Nu intra in viteza...

› vrei mai mult

Cultura generala

Castelul din Heidelberg a fost denumit "cea mai pitoreasca ruina a Germaniei".

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Teste_Nationale : Subiecte_Examen_Teste_Nationale


Limba Si Literatura Romana
TESTE NATIONALE 2007varianta_026

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana

TESTAREA NATIONALA - 2007
Proba scrisa de limba si literatura romana

Subiect examen varianta 26

     Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.

     Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte)

Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai
jos.

Cu soarele azi galben ca fagurii de miere,                     Prin ramuri desfacute usor de mana mea,

in jurul meu se-nchide un mar boltit de mere.                Zaresc comoara viei si-odihna ei ma vrea.

Din ram eu rup ca-n basme un rod de aur si                 Sub un butuc de vita raman culcat pe spate -

O, pom vrajit de toamna, nu poti sa ma retii                  Privesc in goi la cerul cu ape neschimbate.

(Ion Pillat, Brumarel*)
"brumarel = (pop.) octombrie; (prin extensie) sfarsitul lunii septembrie, luna octombrie si inceputul lunii
noiembrie

A. Limba romana

1.    Desparte in silabe cuvintele: "boltit', "basme", "desfacute", "odihna".                                         4 puncte

2.    Transcrie, din text, doua cuvinte continand cate un diftong.                                                          4 puncte

3.    Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "galben".                                            4 puncte

4.    Transcrie, din text, un adverb de timp si o interjectie.                                                                   4 puncte

5.    Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:

"Prin ramuri desfacute usor de mana mea".                                                                                    4 puncte

6.    Alcatuieste un enunt in care substantivul "mar"sa aiba functia sintactica de complement indirect. 4 puncte

7.    Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Zaresc comoara viei si-odihna ei ma vrea".        4 puncte

8.    Transcrie, din text, propozitia subordonata completiva directa.                                                     4 puncte

9.    Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a privi          4 puncte

B. intelegerea textului

10.  Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat.                                                    2 puncte

11.  Transcrie, din text, un vers/ o structura care sa contina o imagine vizuala.                                   2 puncte

12.  Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "O, pom vrajit de toamna, nu poti sa ma retii".             2 puncte

13.  Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere lirice.                       2 puncte

14.  Explica semnificatia versului "Privesc in gol la cerul cu ape neschimbate".                                     4 puncte

Partea a ll-a (10 puncte)

Te numesti Emil/ Emilia Balan, ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici, intr-o zona

de deal, in localitatea Pajistea.

Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresata fostei
tale colege de banca, Ana, in care sa ii comunici impresiile din aceasta vacanta. in scrisoare, trebuie:

     sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere;                                                          2 puncte

     sa folosesti un stil si un continut adecvate situatiei imaginate;                                                     6 puncte

     sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie.                                                2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007.

Partea a lll-a (32 de puncte)

Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la
clasa este o nuvela. in redactarea compunerii, vei avea in vedere:

     precizarea a patru caracteristici ale nuvelei, ca specie literara;

     exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;

     prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la momentele subiectului sau la cel putin doua secvente
reprezentative);

     prezentarea personajului principal, prin raportare la doua intamplari/ la doua situatii semnificative.

Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea
compozitiei -1 p.; coerenta textului- 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului fn pagina, lizibilitatea - 2 p.).

in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina
sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.