Enciclopedia clopotel

Zodiac aztec

Zilele zodiei

CrocodilCrocodil:
Ianuarie 4, 16, 28
Februarie 2, 14, 26
Martie 10, 22
Aprilie 3, 15, 27
Mai 9, 21
Iunie 2, 14, 26
Iulie 8, 20
August 1, 13, 25
Septembrie 6, 18, 30
Octombrie 12, 24
Noiembrie 5, 17, 29
Decembrie 11, 23

SarpeSarpele:
Ianuarie 7, 19, 31
Februarie 5, 17
Martie 1, 13, 25
Aprilie 6, 18, 30
Mai 12, 24
Iunie 5, 17, 29
Iulie 11, 23
August 4, 16, 28
Septembrie 9, 21
Octombrie 3, 15, 27
Noiembrie 8, 20
Decembrie 2, 14, 26

PloaiaPloaia:
Ianuarie 3, 15, 27
Februarie 13, 25
Martie 9, 21
Aprilie 14, 26
Mai 8, 20
Iunie 1, 13, 25
Iulie 7, 19, 31
August 12, 24
Septembrie 5, 17, 29
Octombrie 11, 23
Noiembrie 4, 16, 28
Decembrie 10, 22

MoarteaMoartea:
Ianuarie 10, 22
Februarie 8, 20
Martie 4, 16, 28
Aprilie 9, 21
Mai 3, 15, 27
Iunie 8, 20
Iulie 2, 14, 26
August 7, 19, 31
Septembrie 12, 24
Octombrie 6, 18, 30
Noiembrie 11, 23
Decembrie 5, 17, 29

VantulVantul:
Ianuarie 8, 20
Februarie 6, 18
Martie 1, 13, 25
Aprilie 7, 19
Mai 1, 13, 25
Iunie 6, 18, 30
Iulie 12, 24
August 5, 17, 29
Septembrie 10, 22
Octombrie 4, 16, 28
Noiembrie 9, 21
Decembrie 3, 15, 27

CasaCasa:
Ianuarie 5, 17, 29
Februarie 3, 15, 27
Martie 11, 23
Aprilie 4, 16, 28
Mai 10, 22
Iunie 3, 15, 27
Iulie 9, 21
August 2, 14, 26
Septembrie 7, 19
Octombrie 1, 13, 25
Noiembrie 6, 18, 30
Decembrie 12, 24

CremeneaCremenea:
Ianuarie 2, 14, 26
Februarie 12, 24
Martie 8, 20
Aprilie 1, 13, 25
Mai 7, 19, 31
Iunie 12, 24
Iulie 6, 18, 30
August 11, 23
Septembrie 4, 16, 28
Octombrie 10, 22
Noiembrie 3, 15, 27
Decembrie 9, 21

IepureleIepurele:
Ianuarie 11, 23
Februarie 9, 21
Martie 5, 17, 29
Aprilie 10, 22
Mai 4, 16, 28
Iunie 9, 21
Iulie 3, 15, 27
August 8, 20
Septembrie 1, 13, 25
Octombrie 7, 19, 31
Noiembrie 12, 24
Decembrie 6, 18, 30

VulturulVulturul:
Ianuarie 12, 24
Februarie 10, 22
Martie 6, 18, 30
Aprilie 11, 23
Mai 5, 17, 29
Iunie 10, 22
Iulie 4, 16, 28
August 9, 21
Septembrie 2, 14, 26
Octombrie 8, 20
Noiembrie 1, 13, 25
Decembrie 7, 19, 31

FloareaFloarea:
Ianuarie 6, 18, 30
Februarie 4, 16, 28, 29
Martie 12, 24
Aprilie 5, 17, 29
Mai 11, 23,
Iunie 4, 15, 28
Iulie 10, 22
August 3, 15, 27
Septembrie 8, 20
Octombrie 2, 14, 26
Noiembrie 7, 19
Decembrie 1, 13, 25

MaimutaMaimuta:
Ianuarie 1, 13, 25
Februarie 1, 11, 23
Martie 7, 19, 31
Aprilie 12, 24
Mai 6, 18, 30
Iunie 11, 23
Iulie 5, 17, 29
August 10, 22
Septembrie 3, 15, 27
Octombrie 9, 21
Noiembrie 2, 14, 26
Decembrie 8, 20

LeopardulLeopardul:
Ianuarie 9, 21
Februarie 7, 19
Martie 3, 15, 27
Aprilie 2, 9, 20
Mai 2, 14, 26
Iunie 7, 19
Iulie 1, 13, 25
August 6, 18, 30
Septembrie 11, 23
Octombrie 5, 17, 29
Noiembrie 10, 22
Decembrie 4, 16, 28