Groove

Groove

Definition: Jgheab facut din scanduri ori scobit intr-un trunchi de copac sau in piatra prin care curge apa.
Romanian: Uluc
French: Gouttiere; buse
German: Rinne; nut