Horoscopul zilei

Pesti
(19 Februarie - 20 Martie)


Dimineata va incepe excelent pentru tine si vei simti ca poti face fata oricarei provocari. Cu toate acestea, nu te grabi sa intervii in anumite activitati care nu te privesc in mod direct, pentru ca poti avea de suferit!

› vrei zodia ta

Bancul zilei

- Cum poti afla daca o femeie este fericita?
- Cui ii pasa?...

› vrei mai mult

Cultura generala

Cel mai lung cuvant alcatuit numai din note muzicale: SIMILARE (8 litere)

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Teze_Nationale : Programa_Examen_Teze_Nationale


Programa Examen Clasa A 7-a
TEZE NATIONALE 2009Matematica

Varianta de download:
Tip fisier: doc
Marime: 113664 bytes

PROGRAMA
PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LIMBA SI LITERATURA ROMANA

CLASA A VIII-A 2008-2009

I. PRECIZARI

Prezenta programa pentru tezele cu subiect unic la disciplina limba si literatura romana vizeaza obiectivele de referinta, din programa scolara pentru clasa a VIII-a (aprobata prin Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 4740/ 25.08.2003, in vigoare din anul scolar 2003-2004), referitoare la capacitatea de receptare a mesajului scris si la capacitatea de exprimare scrisa, in diferite situatii de comunicare. Subiectele pentru teze vor fi in acord cu obiectivele de referinta, cu activitatile de invatare si continuturile din programa scolara pentru clasa a VIII-a. In tabelul de mai jos, sunt incluse exemple de sarcini de lucru/ cerinte care pot aparea in tezele cu subiect unic la limba si literatura romana.

Prin tezele cu subiect unic, in evaluarea unitatilor de continut care privesc domeniul limba romana se are in vedere viziunea comunicativ-pragmatica, abordarea functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea corecta si adecvata in propria exprimare scrisa. Sarcinile de lucru vizeaza exercitii de tip analitic (de recunoastere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de constructie), de subliniere a valorilor stilistice si de evidentiere a aspectelor ortografice si de punctuatie, in situatiile care impun o asemenea abordare.

In evaluarea unitatilor de continut ale domeniului lectura, sarcinile de lucru implica cerinte care privesc intelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trasaturi generale si particulare ale textului si exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum si redactarea de catre elev a unor compuneri vizand scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumara a unor secvente, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea in vedere evaluarea competentelor de redactare a unor texte functionale (cerere, invitatie), argumentative (exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul dat/ indicat, motivarea apartenentei la un gen literar), reflexive si imaginative (scrisoare, alte compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidentierea trasaturilor unui obiect intr-o descriere/ intr-un portret, scurte naratiuni, continuarea logica a unor dialoguri etc.).
Pentru obiectivele de referinta care privesc capacitatea de receptare si de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activitati specifice si vor realiza evaluarea de parcurs a acestora.

II. OBIECTIVE DE REFERINTA DIN PROGRAMA SCOLARA SI EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

  Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
3.1 -sa dovedeasca intelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date - diferentierea intre sensul propriu si sensul figurat al cuvintelor in functie de context
- recunoasterea sensului figurat al unor cuvinte intr-un context dat
- identificarea ideilor principale dintr-un text dat
- identificarea modurilor de expunere si a felului in care acestea se combina intr-un text dat;
- identificarea ordinii logice si cronologice a ideilor/ a intamplarilor dintr-un text
- identificarea unor elemente de structurare a textului narativ: timpul, spatiul naratiunii, logica actiunii, constructia personajului
- identificarea unor elemente de structurare a textului liric
- identificarea elementelor de versificatie: masura, rima, ritm, vers, strofa;
- identificarea semnificatiei unor procedee de expresivitate artistica in textele date; alegoria, inversiunea
- identificarea unor trasaturi ale genurilor liric, epic si dramatic
3.2 - sa sesizeze valoarea expresiva a categoriilor morfosintactice , a mijloacelor de imbogatire a vocabularului, a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei - identificarea arhaismelor, a regionalismelor si a neologismelor si a rolului lor in textele date
- recunoasterea unor cuvinte apartinand unei familii lexicale, a cuvintelor derivate, compuse sau obtinute prin conversiune
- recunoasterea categoriilor semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice, paronime
- identificarea pleonasmului
- sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuatie din textul dat
- identificarea unor valori stilistice ale nivelurilor fonetic, lexical si morfosintactic intr-un text dat
- identificarea rolului partilor de propozitie si a propozitiilor intr-un text dat
- identificarea si utilizarea unor elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei (probleme de acord; functii sintactice; tipuri de propozitii regente si subordonatele indicate de programa; cuvinte si constructii incidente; relatii sintactice; topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii acestora in textul dat)
3.3 - sa identifice valori morale intr-un text, exprimandu-si impresiile si preferintele - identificarea unor elemente morale in textele studiate (nuvela; fragmente romanul, comedia) sau la prima vedere si exprimarea motivata a propriei atitudini fata de acestea

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

  Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
4.1 -sa redacteze texte diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta - redactarea unor texte reflexive si imaginative (scrisoare; compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidentierea unor trasaturi ale unui obiect - peisaj, opera de arta, persoana - intr-o descriere/ intr-un portret; scurte naratiuni; continuarea unor dialoguri etc.)
- redactarea unei texte functionale: cerere, invitatie
- redactarea unor compuneri despre texte literare studiate sau la prima vedere - rezumat; caracterizare de personaj; motivarea apartenentei unui text, studiat sau la prima vedere, la un gen literar: epic (nuvela, romanul), liric, dramatic (comedia)
- comentarea sumara a unor secvente din operele studiate (fragmentele studiate din speciile literare: romanul, comedia) sau a unor texte la prima vedere, prin exprimarea motivata a unei opinii privind structura textului, procedeele de expresivitate si semnificatiile textului si/ sau ale mesajului acestuia
- exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul dat/ indicat
4.2 sa utilizeze, in redactare, cunostintele de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie, in vederea obtinerii coerentei si coeziunii unui text propriu - utilizarea corecta si adecvata a elementelor de lexic
- utilizarea corecta a elementelor de morfosintaxa in redactarea unui text
- utilizarea adecvata a semnelor ortografice
- aplicarea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul propozitiei si al frazei
- realizarea expresivitatii cu ajutorul semnelor de punctuatie