Horoscopul zilei

Taur
(21 Aprilie - 21 Mai)


Chiar daca te-ai obisnuit sa faci aceleasi lucruri in ultimul timp, nu se va intampla o tragedie daca de exemplu vei merge pe jos pana la cumparaturi, sau vei petrece cateva ore in parc, in compania unei lecturi placute!

› vrei zodia ta

Bancul zilei

ce cauta 1000 de blonde pe fundul oceanului'
pe leonardo di caprio

› vrei mai mult

Cultura generala

La 13 martie 1781 astronomul englez Sir William Herschel a descoperit planeta Georgium Sidus, cunoscuta ulterior sub denumirea de Uranus.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Teze_Nationale : Programa_Examen_Teze_Nationale


Programa Examen Clasa A 7-a
TEZE NATIONALE 2009Limba Si Literatura Romana

Varianta de download:
Tip fisier: doc
Marime: 74240 bytes

PROGRAMA
PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA
LIMBA SI LITERATURA ROMANA

CLASA A VII-A
2008-2009

I. PRECIZARI

Prezenta programa pentru tezele cu subiect unic la disciplina limba si literatura romana vizeaza obiectivele de referinta din programa scolara revizuita pentru clasa a VII-a (aprobata prin Ordinul M.E.C.T. nr. 4713/ 07.07.2008), referitoare la capacitatea de receptare a mesajului scris si la capacitatea de exprimare scrisa, in diferite situatii de comunicare. Subiectele pentru teze vor fi in acord cu obiectivele de referinta, cu activitatile de invatare si continuturile din aceasta programa scolara, care intra in vigoare in anul scolar 2008-2009. In tabelul de mai jos, sunt incluse exemple de sarcini de lucru/ cerinte care pot aparea in tezele cu subiect unic pentru limba si literatura romana.

Prin tezele cu subiect unic, in evaluarea unitatilor de continut care privesc domeniul limba romana se are in vedere viziunea comunicativ-pragmatica, abordarea functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea corecta si adecvata in propria exprimare scrisa. Sarcinile de lucru vizeaza exercitii de tip analitic (de recunoastere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de constructie), de evidentiere a valorilor stilistice, a aspectelor ortografice si de punctuatie, in situatiile care impun o asemenea abordare.

In evaluarea unitatilor de continut ale domeniului lectura, sarcinile de lucru implica cerinte care privesc intelegerea unui text dat, literar (identificarea ideilor principale, a unor trasaturi generale si particulare ale textului si exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.) sau nonliterar, precum si redactarea de catre elev a unor compuneri vizand scrierea despre un text dat (rezumat, caracterizare de personaj). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea in vedere competentele de redactare a unor texte descriptive, narative si dialogate, precum si a unor texte care presupun exprimarea motivata a unei atitudini/ a unei opinii proprii.
Pentru obiectivele de referinta care privesc capacitatea de receptare si de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activitati specifice si vor realiza evaluarea de parcurs a acestora.

II. OBIECTIVE DE REFERINTA DIN PROGRAMA SCOLARA SI EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

  Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
3.1 -sa citeasca o varietate de texte literare sau nonliterare, demonstrand intelegerea sensului acestora
- identificarea diferentelor dintre textele literare si nonliterare
- identificarea semnificatiilor unor texte literare si nonliterare, in vederea comentarii sensului lor global
3.2 -sa recunoasca modalitatile specifice de organizare a textului epic si procedeele de expresivitate in textul liric - identificarea structurii textelor epice si lirice: structuri in textele epice (timp, spatiu, actiune, personaje; modalitati de caracterizare a personajelor ) si lirice (concordanta dintre forma fonetica si grafica a poeziei si ideea transmisa de aceasta)
- identificarea masurii, a tipurilor de rima si de ritm invatate (iambic si trohaic)
- identificarea si explicarea rolului unor procedee de expresivitate artistica (epitet, comparatie, repetitie, enumeratie, hiperbola, metafora, antiteza; repetitia fonetica - aliteratia)
- identificarea trasaturilor specifice ale genului epic si liric in diferite texte literare, la prima vedere, sau in textele studiate, apartinind urmatoarelor specii literare: nuvela, imnul
3.3 -sa sesizeze corectitudinea si valoarea ex¬presiva a categoriilor gramaticale si lexicale invatate, intr-un text citit
- identificarea si utilizarea mijloacelor de imbogatire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea)
- identificarea si utilizarea relatiilor de sinonimie, antonimie, omonimie si polisemie studiate
- explicarea sensului unor paronime si utilizarea lor corecta intr-un context dat
- sesizarea schimbarii semnificatiei unor cuvinte in functie de contextul in care apar
- identificarea si explicarea pleonasmului
- sesizarea rolului utilizarii categoriilor morfologice si sintactice intr-un text si a valorii expresive a categoriilor gramaticale si lexicale invatate
- sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuatie din textul dat


4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

  Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
4.1 -sa-si exprime, in scris, opinii si atitudini - redactarea nuantata, in raport cu structura si cu motivatiile personale, a unui text
- motivarea optiunilor pentru idei, fapte, intamplari, personaje, atitudini etc., selectate din textul dat sau utilizate in propriile compuneri
4.2 - utilizarea in contexte diferite a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor si a paronimelor - utilizarea in contexte diferite a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor si a paronimelor
4.3 -sa organizeze secventele textuale in functie de o cerinta specifica - dispunerea in pagina a diferitelor texte
- structurarea unui text in secvente distincte, in functie de tipul acestuia (rezumatul, caracterizarea unui personaj, comentarea unor secvente din textele studiate sau a titlului unui text; compuneri narative, descriptive, informative; cererea)
- scrierea ingrijita, lizibila si corecta a textelor
4.4 - sa utilizeze corect flexiunea nominala si verbala2 in textul scris, precum si semnele ortografice si de punctuatie - utilizarea corecta a partilor de vorbire flexibile si neflexibile in textele redactate
- construirea corecta si expresiva a unui text din punct de vedere sintactic
- utilizarea adecvata a formelor verbale prin raportare la cronologia faptelor relatate
- utilizarea conectorilor adecvati la nivelul propozitiei si al frazei
- folosirea unor grupuri verbale si nominale pentru a spori expresivitatea comunicarii
- ortografierea unor structuri verbale si nominale; reformularea unor enunturi care contin erori de natura morfologica si sintactica
- utilizarea corecta a semnelor de ortografie si de punctuatie
4.5 -sa redacteze texte diverse, folosind diferite modalitati pentru realizarea expresivitatii textului - identificarea ideilor/ unor idei principale intr-un text la prima vedere si relationarea idee principala – idee secundara; rezumarea unui text literar
- identificarea unor trasaturi ale personajelor din texte la prima vedere si a modalitatilor de caracterizare; caracterizarea unui personaj
- realizarea unor descrieri prin ordonarea detaliilor in functie de propriile perceptii/ propria imaginatie (obiecte, tablouri din natura, fenomene; persoane sau personaje considerate drept modele)
- redactarea unor compuneri narative, descriptive si dialogate, in care sa valorifice categoriile semantice si gramaticale invatate; inserarea dialogului in compuneri
- construirea unor scurte povestiri
- comentarea unei/ unor secvente din textele studiate
- comentarea semnificatiei/ semnificatiilor titlului
- redactarea unor cereri in diferite scopuri