Horoscopul zilei

Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)


Sanatate
Bani
Dragoste

› vrei zodia ta

Bancul zilei

-Care e culmea mizeriei??
-...
-Sa prinda puricii paduchi

› vrei mai mult

Cultura generala

Matca sau regina comunica cu celelalte albine prin feromoni. Ei sunt grupari chimice, molecule care chiar in dilutii foarte mari, au rolul de a transmite semnalele, mesajele, diferitelor specii in mediul vietuitoarelor din mediul vegetal si animal. Aceste substante au un rol important in procesul de comunicare dintre specii, marcarea de teritorii, gasirea partenerilor in procesul de reproducere, sau de gasire a hranei.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Teste_Nationale


Subiecte Simulare Teste Nationale
TESTE NATIONALE 2006

Afla ce subiecte s-au dat la simularea Testelor Nationale pe anul 2006.Limba si literatura romana - barem

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 154351 bytes

Proba scrisa de limba si literatura romana

Simulare - martie 2006

Barem de corectare si de notare

Nota! Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate in spiritul solutiilor din barem.

Partea I (48 de puncte)
A. Limba romana
1. Despartirea cuvintelor in silabe: "al-bas-tru"",ves-ti-tor"",mes-te-ceni", "(se) li-nis-tea".
(1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
2. Exemple de raspuns: "(se) imprastia", "rasfrangea", "nesfarsit". (2 p. + 2 p.) 4 puncte
3. Exemple de raspuns: "(se) strangea" - se aduna, se grupa...; "domol" –agale, alene etc.
(2 p. + 2 p.) 4 puncte
4. Exemple de raspuns: "al vanturilor", "paraului", "ale mestecenilor". (2 p. + 2 p.) 4 puncte
5. Valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "se" – pronume reflexiv; "intr-" – prepozitie (simpla); "o" – articol nehotarat (proclitic); "care" –pronume relativ. (Punctajul nu se acord a pentru identificarea la nivel primar a valorii morfologice, de tipul: "se" – pronume; "o" – articol; "care" – pronume.) (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
6. Exemplu de raspuns: Floarea aceasta este albastra (nume predicativ) cum n-am mai vazut.
(Corectitudinea enuntului: 2 p.; folosirea corecta a altei functii sintactice decat cea de atribut adjectival: 2 p.; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca functia sintactica nu este selectata in mod corespunzator.) 4 puncte
7. Functia sintactica a cuvintelor subliniate: "pietros" – atribut adjectival; "(de) mesteceni" – atribut substantival (prepozitional); "apa" – subiect; "paraului" – atribut substantival genitival. (Punctajul nu se acorda pentru identificarea la nivel primar a functiei sintactice, de tipul: "pietros" – atribut; "(de) mesteceni" – atribut; "paraului" – atribut) (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
8. Transcrierea propozitiei subordonate si precizarea felului acesteia: "care rasfrangea cerul si pletele luminoase ale mestecenilor". (Transcrierea corecta/ completa a propozitiei subordonate: 2 p.; precizarea felului acesteia – subordonata atributiva: 2 p.) 4 puncte
9. Exemple de raspuns: Cine nu a fost atent/1a cazut pe gheata./2 (Corectitudinea enuntului: 2 p.; exemplificarea corecta a relatiei verb regent-subordonata subiectiva: 2 p.; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca exemplificarea relatiei verb regent-subordonata subiectiva nu este facuta in mod corespunzator.) 4 puncte

B. Întelegerea textului
10. Exemplu de raspuns: "apa paraului", imaginea unei ape curgatoare de munte etc. 2 puncte
11. Exemplu de raspuns: "un murmur nesfarsit". 2 puncte
12. Exemple de raspuns: inversiunea, epitetul etc. 2 puncte
13. Exemple de raspuns: frecventa figurilor de stil si a imaginilor artistice prin care se contureaza un peisaj; plasarea descrierii intr-un context spatio-temporal; perspectiva subiectiva a privitorului etc. (1 p. + 1 p.) 2 puncte
14. Se acorda punctajul pentru raspunsul care se refera la personificarea/ imaginea apei linistite, in care se oglindesc cerul si coroanele arborilor etc. (Raspunsul nuantat, corect alcatuit logic si gramatical: 4 p.; raspunsul partial sau cu imperfectiuni/ cu greseli de sens, de sintaxa, de ortografie: 2 p.) 4 puncte

Partea a II-a (10 puncte)
1. Respectarea conventiilor specifice scrisorii. (Formula de adresare si formula de incheiere: 1 p.; data, locul, semnatura: 1 p.; se acorda punctajul stabilit numai daca apar toate elementele precizate.)
2 puncte 2. Redactarea scrisorii. (Coerenta textului si unitatea compozitiei: 1 p.; continutul adecvat cerintei - in totalitate: 4 p./ partial: 2 p.; folosirea unui registru stilistic adecvat relatiei cu destinatarul: 1 p.) 6 puncte
3. Corectitudinea limbii utilizate:
-> corectitudinea exprimarii (0 greseli: 1 p.; pentru una sau mai multe greseli de lexic sau de sintaxa: 0 p.);
-> ortografia si punctuatia (0-1 greseli:1 p.; pentru doua sau mai multe greseli: 0 p.). 2 puncte

Partea a III-a (32 de puncte)
A. Continut
1. Precizarea a doua caracteristici ale fabulei, de exemplu: specia literara a genului epic, in versuri sau in proza, in care sunt satirizate moravuri sau defecte omenesti; personaje alegorice, intruchipand comportamente umane; actiune concentrata si conflict puternic, chiar violent; prezenta sau subintelegerea moralei; mesajul axat pe promovarea valorilor etice si morale etc. (2 p. + 2 p.) 4 puncte
2. Exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei alese. (Alegerea adecvata a exemplelor pentru cele doua caracteristici, cu explicatii logice, nuantate: 4 p; alegerea adecvata a exemplelor pentru cele doua caracteristici, cu explicatii sumare sau alegerea adecvata a exemplelor si explicatii logice, nuantate pentru o caracteristica: 2 p.; alegerea exemplelor/ a exemplului pentru o caracteristica, indiferent de nivelul explicarii: 1 p.) 4 puncte
3. Prezentarea subiectului. (Prezentarea subiectului, prin punerea nuantata in evidenta a situatiei in care se afla personajele: 4 p.; prezentarea sumara a subiectului, insotita de o incercare de punere in evidenta a situatiei in care se afla personajele: 2 p.; prezentare ezitanta, fara punerea in evidenta a situatiei in care se afla personajele, cu insistenta pe amanuntul nesemnificativ, cu improvizatii etc.: 1 p.) 4 puncte
4. Prezentarea personajelor si a semnificatiei comportamentului acestora. (Prezentarea nuantata a personajelor fabulei si a semnificatiei comportamentului acestora, prin raportare la mesajul transmis de morala fabulei: 4 p.; prezentarea sumara a personajelor fabulei si incercarea de relevare a semnificatiei comportamentului acestora: 2 p.; prezentarea sumara a personajelor/ a unui personaj, fara relevarea semnificatiei comportamentului acestora/ acestuia, cu tendinta evidenta de relatare/ de povestire a faptelor: 1 p.) 4 puncte

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25-30 de randuri scrise; nu vor fi depunctate lucrarile care sunt scrise pe mai mult de doua pagini.) 1 punct
5. Unitatea compozitiei (introducere – cuprins - incheiere). (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
6. Coerenta textului. (Claritatea enuntului: 1 p.; varietatea lexicului: 1 p.; sintaxa adecvata: 1 p.) 3 puncte
7. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii.
8. Ortografia. ( 0 greseli: 4 p.; 1 greseala: 3 p.; 2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.) 4 puncte
9. Punctuatia. (0-1 greseli: 3 p.; 2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.) 3 puncte
10. Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea. (1 p. + 1 p.) 2 puncte

NOTA! Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se obtine prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de candidat.