Horoscopul zilei

Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)


Azi vei cunoaste pe cineva deosebit. Va trebui sa lasi timiditatea la o parte si sa te comporti la fel cum o faci cu cei mai buni prieteni.

› vrei zodia ta

Bancul zilei

de ce olteni zambesc cand fulgera?
cred ca li se fac poze.

› vrei mai mult

Cultura generala

Multe mamifere incearca sa recunoasca gustul alimentelor sigure din gustul laptelui mamei.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Admitere_liceu


Admiterea In Ciclul Inferior Al LiceuluiCalendarul admiterii

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 182501 bytes

CALENDARUL ADMITERII
IN INVATAMANTUL LICEAL SI PROFESIONAL DE STAT
pentru anul scolar 2006-2007
DATA LIMITA/PERIOADA EVENIMENTUL
Pregatirea admiterii
31 ianuarie 2006 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
1 martie 2006 Anuntarea, de catre inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna Transmiterea, de catre Comisia Nationala de Admitere, a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a
29 aprilie 2006 Eliberarea fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1 mai 2006 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica si pentru scoala de arte si meserii Stabilirea codurilor pentru fiecare uniate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii care implinesc 18 ani pana la data de 31 august 2006 inclusiv
5 mai 2005 Transmiterea in scolile gimnaziale a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
9 mai 2006 Transmiterea, de catre inspectorate, in scolile gimnaziale, a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de instruire a elevilor de clasa a VIII-a si a parintilor acestora
15 mai 2006 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
17 mai 2006 Transmiterea, la Ministerul Educatiei si Cercetarii, a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
5 mai - 10 iunie 2006 sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea metodologiei de admitere si a planului de scolarizare
16 iunie 2006 Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
21 iunie 2006 Transmiterea, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listei actualizate a candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, de catre directorii unitatilor de invatamant
25 iunie 2006 Completarea, de catre secretariatele scolilor, a fiselor de inscriere cu codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a si cu mediile generale de absolvire
26-29 iunie 2006 Completarea, de catre secretariatele scolilor, a fiselor de inscriere ale absolventilor claselor a VIII-a care au promovat testele nationale cu media la testele nationale, media de admitere, notele obtinute in cadrul testelor nationale la disciplinele limba si literatura romana, matematica, istorie/geografie si limba si literatura materna (daca este cazul). Completarea, de catre secretariatele scolilor, a fiselor de inscriere ale absolventilor claselor a VIII-a care nu au promovat testele nationale cu media generala a claselor a V-a - a VIII-a la disciplinele limba si literatura romana, matematica si limba si literatura materna (daca este cazul).
30 iunie 2006 Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a. Afisarea, in fiecare scoala gimnaziala, a listei absolventilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere (pentru candidatii care au promovat testele nationale), respectiv de absolvire (pentru candidatii care nu au promovat testele nationale), ca element suplimentar de control pentru elevi si parinti Eliberarea fisei de inscriere pentru candidatii care solicita inscrierea in alt judet
Probele de aptitudini si de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1-3 mai 2006 inscrierea pentru probele de aptitudini inscrierea pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
5-7 mai 2006 Desfasurarea probelor de aptitudini Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
8 mai 2006 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
9 mai 2006 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de aptitudini Transmiterea, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini
10 mai 2006 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
15-17 mai 2006 Primirea, de catre candidati, a fisei de inscriere de la liceele la care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
19 mai 2006 Depunerea de catre candidatii care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a fisei de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial
1 iulie 2006 Validarea listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva Ridicarea, de la liceele vocationale, a fiselor de inscriere, de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
2 iulie 2006 Transmiterea, in format electronic, catre comisia de admitere judeteana, a listei candidatilor declarati admisi la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini
3 iulie 2006 Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor promovati la testele nationale si care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor declarati admisi la liceele militare
Prima etapa de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat, pentru candidatii care nu implinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv
30 iunie-2 iulie 2006 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
3-5 iulie 2006 inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special
1 - 6 iulie 2006 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care au promovat testele nationale si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care au promovat testele nationale proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea
1 - 7 iulie 2006 Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere
3 -8 iulie 2006 Verificarea, de catre parinti si candidati, a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
10 iulie 2006 Termenul limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata Predarea, de catre comisia din centrul de inscriere, a fiselor de optiuni originale, la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
11 iulie 2006 Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti, la Centrul National de Admitere
12 iulie 2006 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala
13 iulie 2006 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor
14 iulie 2006 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal si profesional de stat a absolventilor clasei a VIII-a care au promovat testele nationale si care nu implinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2006
15 iulie 2006 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal si profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti.
16 iulie 2006 Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal si profesional a listei candidatilor repartizati in acea unitate
A doua etapa de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat, pentru candidatii care nu implinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv
16-21 iulie 2006 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au promovat testele nationale si completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii, introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori
16-17 iulie 2006 inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
18-19 iulie 2006 Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
20 iulie 2006 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii.
  Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini. Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
22 iulie 2006 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean si la Centrul National de Admitere
24 iulie 2006 Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii
25 iulie 2006 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal si profesional de stat Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal si profesional de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa
16-27 iulie 2006 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost admisi/repartizati
28 iulie 2006 Transmiterea, de catre unitatile de invatamant liceal si profesional de stat, a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii
31 iulie - 5 august 2006 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa repartizarea computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la repartizarile computerizate
Admiterea in invatamantul seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii care implinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv
23 august 2006 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 31 august 2006 inclusiv
28 - 31 august 2006 inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor care implinescvarsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv
1 - 8 septembrie 2006 Repartizarea candidatilor care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa