Horoscopul zilei

Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)


Daca ai nevoie de niste bani, nu ezita sa le ceri prietenilor. Acum e momentul sa afli cine iti sare in ajutor!

› vrei zodia ta

Bancul zilei

Barbatii impart florile in doua categorii: trandafiri si "cum se numesc astea?

› vrei mai mult

Cultura generala

Mustele nu au dinti, au trompa.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Admitere_liceu


Admiterea In Ciclul Inferior Al LiceuluiProba de verificare a cunostintelor de limba moderna

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 151373 bytes

Anexa IV la OMEC nr. 5020 din 23.09.2005, privind Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2006-2007
________________________________________________


PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR
DE LIMBA MODERNA
pentru admiterea in clasa a IX-a cu program bilingv de predare a
unei limbi moderne de circulatie internationala


1. a) Unitatile de invatamant care au in structura lor clase cu program bilingv vor organiza, pentru admiterea in clasa a IX-a la aceste clase, o proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
b) Proba se organizeaza in centre stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta de Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat.
2. Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna se alcatuiesc in conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a, pentru limba moderna intai de studiu (L1).
3. a) Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sunt unice la nivelul judetului. Acestea se elaboreaza de catre o comisie judeteana de elaborare a subiectelor, formata din profesori de specialitate (care nu au rude in concurs) si sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (in cazul in care inspectorul nu este specialist in limba pentru care se elaboreaza subiectele).
b) Comisia mentionata la alin. a) este numita prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea inspectorului scolar de specialitate sau a unui metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (in cazul in care inspectorul nu este specialist in limba pentru care se elaboreaza subiectele).
c) Comisiile de examinare si evaluare pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna functioneaza in centrele de examen, la care sunt arondate liceele cu clase bilingve. Comisiile de examinare si evaluare se numesc prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea inspectorului scolar de specialitate.
d) In fiecare centru de examen in care se organizeaza proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, se numeste, prin decizie a inspectorului scolar general si o comisie de contestatii, formata din cadre didactice de specialitate, altele decat cele care sunt numite in comisiile de examinare si evaluare. Comisiile de contestatii se numesc la propunerea inspectorului scolar de specialitate.
4. Examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna consta din doua probe:
a) Proba scrisa, pentru care se acorda un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;
b) Proba orala, pentru care se acorda un punctaj maxim de 30 de puncte.
5. a) Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunostintelor de gramatica si vocabular (tip text lacunar, alegere multipla, exercitii de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a, pentru limba moderna intai de studiu.
b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.
c) Pentru proba scrisa se pot depune contestatii, la centrul la care s-a desfasurat proba, in perioada prevazuta de Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat.
6. a) Proba orala va consta din:
- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare si evaluare si vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct.3);
- raspuns la 4 intrebari (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: 2 intrebari de intelegere

globala, 2 intrebari de intelegere in detaliu a textului.
b) Pentru evaluarea performantei la proba orala se vor aplica urmatoarele criterii:
-> Vocabular si elemente de constructie a comunicarii:

10 p - elevul foloseste bine un numar mare de unitati lexicale/gramaticale, care ii permit sa-si exprime bine ideile; face putine greseli;
8 p - elevul foloseste un numar suficient de mare de unitati lexicale/structuri gramaticale, se exprima clar, fara a-si cauta cuvintele; greselile facute nu disturba comunicarea;
6 p - elevul are cunostinte lexicale/gramaticale satisfacatoare, exprima idei cu o oarecare ezitare/greseli, dar realizeaza comunicarea;
4 p - elevul foloseste putine structuri lexicale/gramaticale, face multe greseli, comunicarea este dificila;
2 p - elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greseli, nu poate realiza comunicarea;
-> Intelegerea contextului si fluenta exprimarii:

10 p - elevul se exprima fluent si spontan; raspunsul dovedeste intelegerea in detaliu a temei;
8 p - elevul se exprima fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a-si cauta structura lexicala/gramaticala potrivita; raspunsul dovedeste o buna intelegere a temei;
6 p - elevul se exprima inteligibil, cu mici pauze pentru a-si cauta structura lexicala/gramaticala potrivita; raspunsul dovedeste o intelegere globala satisfacatoare a temei;
4 p - elevul foloseste enunturi incomplete, cu pauze lungi si dese ezitari; raspunsul dovedeste o defectuoasa intelegere a temei;
2 p - elevul nu poate produce decat enunturi scurte, fara legatura cu contextul, cu pauze mari intre ele; raspunsul dovedeste ca nu a inteles tema.
-> Pronuntia si intonatia
10 p - elevul are o pronuntie apropiata de pronuntia standard;
8 p - elevul are o pronuntie buna, cu putine abateri de la norma;
6 p - elevul are o pronuntie acceptabila, care permite realizarea comunicarii cu usurinta;
4 p - elevul are o pronuntie defectuoasa, care disturba comunicarea;
2 p - pronuntia elevului nu permite comunicarea.
c) Nu se admit contestatii la proba orala.
7. a) Profesorii examinatori acorda puncte candidatului la fiecare din cele doua probe. Media aritmetica a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare proba, reprezinta punctajul final al candidatului la proba respectiva.
Punctajele finale obtinute la cele doua probe (scrisa si orala) se aduna, iar rezultatul se imparte la 10, obtinandu-se astfel nota finala a candidatului.
b) Se considera admis la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna elevul care a obtinut minimum nota 6.
c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna se afiseaza, in perioada prevazuta de calendar, la avizierul scolii in care s-a desfasurat proba.
8. a) Candidatii care au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna vor putea opta, in liceul la care au fost repartizati, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fara a mai sustine alta proba de verificare a cunostintelor de limba.
b) Daca, dupa repartizarea la clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi moderne a candidatilor care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, mentionata la alin. (1), mai raman locuri libere, unitatile de invatamant organizeaza o proba de verificare a cunostintelor de limba.
c) Proba mentionata la punctul b) se va desfasura intr-o perioada care va fi anuntata de conducerea unitatii de invatamant si care va fi afisata la avizierul scolii, odata cu listele candidatilor admisi in clasa a IX-a.
d) Comisia de elaborare a subiectelor in vederea evaluarii si testarii candidatilor care doresc sa fie inscrisi la clase cu predare intensiva a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unitatii scolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate.
e) Pentru testarea candidatilor pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, se aplica acelasi tip de proba, cu aceeasi structura ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate in conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a pentru limba moderna intai de studiu si vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (in cazul in care inspectorul nu este specialist in limba pentru care se elaboreaza subiectele).
f) Se considera admis la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna elevul care a obtinut minimum nota 6.
g) Elevii vor primi note la proba mentionata la punctul b), dar inscrierea la clasa intensiva se va face in ordinea descrescatoare a mediei de admitere. In cazul in care, pe ultimul loc, sunt mai multi candidati cu medii de admitere egale, ei vor fi admisi la clasa cu predare intensiva a limbii moderne in ordinea descrescatoare a notelor de la proba de limba moderna.