Horoscopul zilei

Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)


Sanatate
Bani
Dragoste

› vrei zodia ta

Cultura generala

Poloniul este primul element radioactiv descoperit (Marie si Pierre Curie, 1898).

› vrei mai mult

Bancul zilei

In urma concursului "Romanii au talent" s-a dovedit stiintific ca Mihai Petre apasa butonul 'x' mai rapid decat un bucurestean care te claxoneaza.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Evaluare_Nationala
Metode Subiect Examen EVALUARE NATIONALA 2012

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 436715 bytes

ORDIN nr 5219_evaluare_2012

CABINET MINISTRU

ORDIN

privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru

absolvenții clasei a VIII-a, în anul scolar 2011-2012

În conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr.1/2011,

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt,

În temeiul Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

emite prezentul ordin:

Art.1. Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul scolar 2011-2012. Calendarul este prevazut în anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.2. (1) Evaluarea nationala pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfasoara în anul scolar

2011-2012 în conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsa în anexa 2 a ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010.

(2)Comisia Naționala de Organizare a Evaluarii Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizari și desfașurari a Evaluarii Naționale.

(3)Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a Evaluarii Naționale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a salilor de clasa din unitațile de învațamânt în care se desfașoara probele pentru Evaluarea Naționala.

Art.3. Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, valabile în sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010 - 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 70

Fax: +40 (0)21 312 01 40 www.edu.ro

Art.4. Directia Generala Educatie si Învatare pe Tot Parcursul Vietii, Directia Generala Învatamânt în Limbile Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul si Partenerii Sociali, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de învatamânt duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.5. Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

Daniel Petru FUNERIU

BUCURESTI

Nr. 5219

Data 29.08.2011