Cultura generala

Primul balon realizat din cauciuc vulcanizat a fost inventat de un angajat al unei companii din Londra in anul 1847.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Scoala : Stiri

Luni, 26 iunie, incep probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

26 Iunie 2017


Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, încep luni 26 iunie, cu testul de Limba ºi literatura românã - proba E)a). Marþi, 27 iunie, se va desfãºura proba la Limba ºi literatura maternã - E)b), iar miercuri, 28 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probã scrisã din aceastã sesiune, proba la alegere a profilului ºi specializãrii - E)d), este programatã vineri, 30 iunie.Pentru susþinerea probelor scrise, în cele 439 de centre de examen, s-au înscris peste 135.000 de candidaþi din toate promoþiile. La proba E)b) - Limba ºi literatura maternã sunt aºteptaþi peste 6.300 de candidaþi care-ºi vor redacta tezele într-una din urmãtoarele limbi: maghiarã, germanã, ucraineanã, sârbã, slovacã, turcã, italianã ºi croatã.Afiºarea primelor rezultate este prevãzutã pentru data de 5 iulie (pânã la ora 16:00). În aceeaºi zi, vor putea fi depuse contestaþiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi fãcute publice în data de 10 iulie.Accesul candidaþilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactãrii unei lucrãri scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaþii folosesc numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor ºi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematicã ºi Geografie, candidaþii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folositã este doar cea distribuitã de asistenþi. Toate sãlile de examen trebuie sã aibã în dotare camere funcþionale de supraveghere video ºi audio.Nu este permis accesul în sãli cu manuale, dicþionare, notiþe, însemnãri etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ºi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.În acelaºi timp, candidaþilor le este interzis sã comunice între ei sau cu exteriorul, sã transmitã ori sã schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiþe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinºi în aceste situaþii vor fi eliminaþi din examen, indiferent dacã materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacã au fost introduse de aceºtia ori de alþi candidaþi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane ºi indiferent dacã ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinþã, nu vor mai putea participa la probele urmãtoare ºi vor fi lipsiþi de posibilitatea recunoaºterii, în sesiunile urmãtoare, a notelor la probele promovate anterior eliminãrii, inclusiv a probelor de evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale. De asemenea, aceºti candidaþi nu mai au dreptul de a participa la urmãtoarele douã sesiuni ale examenului de bacalaureat.Reamintim faptul cã pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii, cumulativ:    susþinerea tuturor probelor de evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale;

    susþinerea tuturor probele scrise ºi nota 5 la fiecare dintre acestea;

    obþinerea mediei 6 cel puþin, la probele scrise.Absolvenþii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obþinut media 10 primesc diplomã de merit.În mod identic cu Evaluarea Naționalã, lucrãrile vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeþe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluãrii lucrãrilor contestate „nota inițialã se poate modifica, dupã caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordatã la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finalã, întrucât nu se mai aplicã regula celor 0,5 puncte diferențã între nota de la evaluarea inițialã și cea de la contestații.Prezent la videoconferinþa cu membrii comisiilor judeþene, preºedinþii centrelor de examen ºi cei ai centrelor zonale de evaluare, organizatã duminicã, 25 iunie, la sediul MEN, ministrul Educației Naționale, Pavel Nãstase, a solicitat asigurarea condițiilor optime în raport cu prognozele meteorologice pentru fiecare zi în parte. În acest sens, în sãlile de examen trebuie asiguratã o climatizare corespunzãtoare, în funcþie de posibilitãþile ºi dotãrile spaþiilor respective, dar și apã potabilã atât pentru profesorii din comisii, cât ºi pentru candidaþi. De asemenea, la nivelul tuturor centrelor de examen trebuie sã existe asistenþã medicalã permanentã.În cadrul videoconferinței s-a pus accent și pe pregãtirea elementelor care sã confere un cadru corect ºi exigent de desfãºurare a examenului ºi care, în egalã mãsurã, sã ofere elevilor posibilitatea de a-ºi pune in valoare cunoºtinþele acumulate.Sursa: edu.roCauta in stiriPropune o stire

home : Scoala : Stiri

Clopotel.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Prin click pe butonul "Accepta" accepti utilizarea modulelor cookie. Daca ai nevoie de mai multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politica de confidentialitate