Cultura generala

Denumirea stiintifica a arborelui de cacao este Theobramba cacao care se traduce "Hrana zeilor".

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Arhiva : Evaluare_Nationala_2011


Subiecte Evaluare Nationala
EVALUARE NATIONALA 2011Limba_si_literatura_romana

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 178864 bytes

C E N T R U L NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011 la disciplina Limba si literatura romana

Introducere

Evaluarea Nationala este examenul pe care il sustin elevii din clasa a VIII-a si vizeaza evaluarea sumativa atat a competentelor specifice si a continuturilor asociate acestora, conform programei scolare actualizate pentru clasa a VIII-a, cat si a continuturilor din programele scolare actualizate pentru clasele a V-a – a VII-a, ce sunt valorificate in clasa a VIII-a. Examenul consta in sustinerea unei probe scrise, cu durata de 120 de minute.

Structura probei de evaluare la disciplina Limba si literatura romana

Proba de examen contine doua subiecte, care vor evalua competentele de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse si abordarea
functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea lor corecta si
adecvata in propria exprimare scrisa.

Subiectul I este elaborat pe baza unui text literar suport, la prima vedere, selectat conform precizarilor din programa si are doua componente:
A. Receptarea mesajului scris (intelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date, sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei).
B. Redactarea diverselor texte, cu exprimarea argumentata a unui punct de vedere, pornind de la textul literar suport (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumara a unor secvente, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.)

Subiectul al II-lea este elaborat pe baza unui text nonliterar suport, selectat conform precizarilor din programa si are doua componente:
A. Receptarea mesajului scris (intelegerea unui text nonliterar de tipul: articol de ziar/ revista, text publicitar, anunt, stire scrisa etc., cu privire la autorul textului, sursa de unde a fost selectat textul suport, informatiile din text etc.).
B. Redactarea diverselor texte, cu exprimarea argumentata a unui punct de vedere, pornind de la textul nonliterar suport si respectand structura/ punctele de sprijin indicate.


Competente de evaluat la disciplina Limba si literatura romana

Subiectele vizeaza evaluarea competentelor dobandite de elevi pe parcursul ciclului gimnazial, in clasele a V-a – a VII-a, care sunt valorificate in clasa a VIII-a.
Conform precizarilor din programa de examen, Evaluarea Nationala vizeaza:

•evaluarea competentelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse;
•evaluarea competentelor de exprimare scrisa/ de utilizare corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Precizari privind evaluarea la disciplina Limba si literatura romana

Cele doua subiecte sunt evaluate dupa cum urmeaza:

Subiectul I (42 de puncte):
•componenta A (30 de puncte), itemi semiobiectivi cu raspuns scurt si cu raspuns elaborat;
•componenta B (12 puncte), un item subiectiv de tip minieseu semistructurat.

Subiectul II (36 de puncte):
•componenta A (24 de puncte), itemi obiectivi cu alegere multipla si itemi semiobiectivi cu raspuns scurt;
•componenta B (12 puncte), un item subiectiv de tip minieseu liber.

Pentru redactarea intregii lucrari, se acorda 12 puncte, astfel:
•unitatea compozitiei – 1 punct
•coerenta textului – 2 puncte
•registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului – 2 puncte
•ortografia – 3 puncte
•punctuatia – 2 puncte
•asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea – 2 puncte
Punctajul maxim acordat pentru intreaga lucrare este de 100 de puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu.


MODEL

•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
•Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeste cu atentie textul urmator:
Un poloboc* cu vin
Mergea in car pe drum, incet si foarte lin;
Iar altul cu desart*, las’ ca vinea* mai tare
Dar si hodorogea,
Facand un vuiet mare,
Incat cei trecatori in laturi toti fugeau:
Atunci cand el folos nimica n-aducea.
Asemine* in lume,
Acel ce tuturor se lauda si spune
In trebi* putin sporeste.
Iar cel ce tace,
Si treaba face:
Acela purure* mai sigur ispraveste.
(Alecu Donici, Doua poloboace)
*poloboc – butoi
*cu desart (cu desert) – gol, fara continut
*vinea – venea
*asemine – asemenea
*trebi – treburi
*purure – pururi


A.
Scrie, pe foaia de examen, raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:
1. Noteaza cate un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: incet, vuiet, mare. 6 puncte
2. Explica rolul virgulei in structura: Mergea in car pe drum, incet si foarte lin. 6 puncte
3. Mentioneaza, din textul dat, trei structuri care prezinta trasaturi ale butoiului plin. 6 puncte
4. Transcrie versurile care contin o imagine vizuala si o imagine auditiva, din textul dat. 6 puncte
5. Prezinta, pe scurt, semnificatia titlului fabulei date. 6 puncte

B.
Redacteaza o compunere de 10 – 15 randuri in care sa-ti exprimi opinia privind mesajul pe care il transmite morala fabulei Doua poloboace de Alecu Donici. 12 puncte
In compunerea ta, trebuie:
- sa prezinti mesajul fabulei date;
- sa ilustrezi opinia ta cu exemple adecvate, selectate din textul dat;
- sa utilizezi un continut adecvat tipului de text si cerintei formulate;
- sa respecti limita minima de spatiu indicata.

SUBIECTUL al II - lea (36 de puncte)

Citeste cu atentie textul urmator:
Pe Pamant, viata este pretutindeni. Sub fiecare piatra, in orice colt de verdeata, in varful celor mai inalti munti si chiar in deserturile neprimitoare. Credeti ca stati singuri in camera voastra? O cu zeci de fiinte mici ca dimensiuni si alte miliarde de organisme, prea mici pentru a fi vazute. Pe Terra, datorita conditiilor propice* vietii, au aparut nenumarate specii de virusuri, bacterii, plante si animale. Majoritatea isi datoreaza existenta apei in stare lichida, planeta noastra fiind situata nici prea aproape de Soare (pentru ca apa sa se evapore), nici prea departe (pentru ca apa sa inghete).
A existat o jungla pe Venus?
Ce putem spune, despre viata pe celelalte planete din Sistemul Solar? Sau despre cea de pe satelitii planetelor? In Sistemul Solar exista opt planete si 167 de sateliti. Dintre planete, patru au suprafata solida si trei dintre acestea atmosfera (Venus, Terra, Marte). Dintre sateliti doar unul are atmosfera (Titan) si mai multi sunt compusi din apa inghetata. Totusi un singur satelit (Europa) contine un ocean in care s-ar putea gasi viata.

(Adrian Sonika, Viata pe alte planete, in Terra Magazin)
*propice – favorabil, prielnic, nimerit, potrivit

A.
Scrie, pe foaia de examen, raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:
1. Formuleaza cate un enunt in care sa numesti urmatoarele elemente care privesc articolul citat:
- conditia esentiala care a favorizat aparitia vietii pe planeta Pamant;
- numarul de planete si de sateliti din Sistemul Solar;
- satelitul care contine un ocean in care s-ar putea gasi viata. 6 puncte
2. Selecteaza doua structuri care prezinta conditiile de pe Terra, ce favorizeaza viata. 6 puncte
3. Noteaza litera corespunzatoare raspunsului corect pentru urmatoarea cerinta. 6 puncte

Cuvantul subliniat din enuntul Pe Pamant, viata este pretutindeni are functia sintactica de:
a) nume predicativ;
b) complement circumstantial de loc;
c) complement circumstantial de mod.
4. Precizeaza valoarea morfologica pentru fiecare dintre cuvintele subliniate in text: fiecare, o,
spune. 6 puncte

B.
Redacteaza o compunere, de 10 – 15 randuri, in care, pornind de la informatiile din textul dat, sa prezinti o intamplare imaginara din jungla de pe planeta Venus. 12 puncte

In compunerea ta, trebuie:
- sa prezinti, pe scurt, o intamplare imaginara din jungla de pe planeta Venus, la care tu sa fii martor;
- sa-ti exprimi opinia despre frumusetea unui peisaj de jungla de pe o alta planeta;
- sa ai un continut adecvat tipului de text si cerintei formulate;
- sa respecti limita minima de spatiu indicata.

Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea intregii lucrari (unitatea compozitiei – 1 p.; corenta textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului 2 p.; ortografia 3 p.; punctuatia 2 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea – 2 p.)

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
MODEL
•Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
•Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni de punct.
• Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

A
1. cate 2 puncte pentru notarea oricaror antonime potrivite sensului din text al cuvintelor subliniate (de exemplu, incet – repede, vuiet – liniste, mare – mic) 3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului utilizarii virgulei in structura data (coordonarea a doua parti de propozitie de acelasi fel) 6 puncte
3. cate 2 puncte pentru mentionarea oricaror trei dintre structurile cerute (de exemplu, cu vin; mergea, in car, pe drum; incet si foarte lin) 3x2p=6 puncte
4. cate 3 puncte pentru mentionarea oricaror imagini vizuale, respectiv auditive (de exemplu, Incat cei trecatori in laturi toti fugeau – imagine vizuala; Dar si hodorogea – imagine auditiva) 2x3p=6 puncte
5. prezentarea, pe scurt, a semnificatiei titlului (de exemplu, alegoria care sugereaza profilul omului profund, care face lucruri temeinice etc., in antiteza cu cea a omului laudaros, care mai mult vorbeste decat lucreaza) 6 puncte

B.
- prezentarea mesajului fabulei (4 p. pentru un raspuns convingator, cu exemple adecvate; 2p. pentru un raspuns partial, fara evidentierea mesajului prin exemple adecvate) 4 puncte
- ilustrarea opiniei: (4 p. pentru ilustrarea opiniei cu exemple adecvate; 2 p. pentru prezentarea opiniei, fara exemple adecvate) 4 puncte
- redactarea unui continut adecvat cerintei formulate (Claritatea si coerenta ideilor, echilibrul intre componente: opinie – motivare, dispunerea paragrafelor:) – 2p./ partial adecvat – 1p. 2 puncte
- respectarea limitei minime de spatiu indicate 2 puncte

SUBIECTUL al II - lea (36 de puncte)

A
1. cate 2 puncte pentru formularea corecta a fiecaruia din cele trei enunturi cerute (de exemplu: Conditia esentiala care a favorizat aparitia vietii pe planeta Pamant a fost existenta apei in stare lichida; In Sistemul Solar exista opt planete si 167 de sateliti; Singurul satelit care contine un ocean
ce poate contine viata este Europa) 3x2p=6 puncte
2. cate 2 puncte pentru selectarea fiecareia din cele doua structuri care prezinta conditiile de pe Terra ce favorizeaza viata (apa in stare lichida; situarea nici prea aproape, nici prea departe de Soare) 3x2p=6 puncte
3. b 6 puncte
4. cate 2 puncte pentru precizarea valorii morfologice a fiecaruia din cele trei cuvinte subliniate (fiecare – adjectiv pronominal nehotarat; o – pronume personal; spune – verb) 3x2p=6 puncte

B.
- prezentarea intamplarii la care ai fost martor 4 puncte
- exprimarea opiniei despre frumusetea unui peisaj de jungla de pe o alta planeta 4 puncte
- utilizarea unui continut adecvat tipului de text si cerintei formulate (Claritatea si coerenta ideilor, echilibrul intre componente: opinie – motivare, dispunerea paragrafelor) – 2p./ utilizarea partial adecvata – 1p. 2 puncte
- respectarea limitei minime de spatiu indicate 2 puncte

12 puncte se acorda pentru redactare, astfel:
- unitatea compozitiei 1 punct
- coerenta textului 2 puncte
- registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului – 2p./ adecvare partiala – 1p.)
2 puncte
- ortografia (0-2 erori – 3p./ 3 erori – 2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.) 3 puncte
- punctuatia (0-3 erori – 2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.) 2 puncte
- asezarea corecta a textului in pagina 1 punct
- lizibilitatea 1 punct


Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK