www.clopotel.ro login cont nou regulament participanti

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI "Ciudateni"

Perioada concursului: 24.11.2012 – 1.12.2012

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Ciudateni” este S.C. Active Soft S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 3, sectiunea 1, sector 2, avand cod unic de inregistrare 14309651, inmatriculata la registrul comertului sub nr. J40/9830/2001 (denumita in continuare „clopotel.ro”).

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil pe toata durata desfasurarii concursului pe site-ul clopotel.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament, in orice moment, anuntand publicul despre aceste modificari, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe internet prin intermediul site-ului www.clopotel.ro.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 24.11.2012 – 1.12.2012.

SECTIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul „Ciudateni” este deschis tuturor utilizatorilor de internet rezidenti in Romania, care sunt inregistrati pe site-ul www.clopotel.ro (denumiti, impreuna, in continuare „Utilizatorii”). In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor, acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. Organizatorul consursului este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie.

La acest concurs nu pot participa angajatii clopotel.ro si ai celorlalte companii implicate in organizarea promotiei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

In cazul participarii la concurs se considera ca Utilizatorii cunosc si accepta prezentul Regulament.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Ce trebuie sa faci:
1. Daca nu esti membru inregistrat al site-ului www.clopotel.ro, inregistreaza-te ca sa poti participa la concurs.
2. Utilizatorii trebuie sa vizioneze serialul „Ciudateni” pe data de 24 noiembrie, ora 10, difuzat pe postul de televiziune Disney Channel, apoi sa intre in pagina de concurs de pe clopotel.ro si sa raspunda corect la intrebare (raspunsul la intrebare se regaseste in cadrul serialului). Dupa ce au raspuns corect la intrebare, intra in cursa pentru tragerea la sorti.
3. O persoana poate castiga doar o singura data, indiferent de durata concursului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTUI CONCURS

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestui concurs si nici schimbarea premiilor intre castigatori.

Nr. Categorie premiu Modul de acordare Nr. premiilor Continut premiu Valoarea premiului in RON cu TVA inclus
1. Normal – Goody bag Tragere la sorti 3 Fiecare premiu (Goody bag) contine 1 Sapca Ciudateni, 1 Sticker Ciudateni, 1 Geanta Ciudateni 269.2

Premiile includ transportul.
SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acorda in urma tragerii la sorti. Tragerea la sorti, publicarea si anuntarea castigatorilor vor avea loc in termen de 72 ore de la incheierea concursului. Castigatorii vor primi un mesaj de instiintare pe adresa de e-mail indicata la inregistrare pe site. Castigatorilor li se vor acorda premiile doar daca trimit un e-mail de confirmare in termen de 5 zile de la primirea e-mailul de anuntare a castigatorului, care sa cuprinda urmatoarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site si numarul de telefon. Aceste date trebuie sa coincida cu datele indicate la inregistrare pe site de catre castigator, iar in caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

In cazul in care clopotel.ro nu primeste e-mailul de confirmare de la castigator in termen de cinci zile de la anuntarea castigatorului prin e-mail trimis de catre clopotel.ro catre castigator, premiul se anuleaza.

Castigatorii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acestia trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil.

Castigatorii premiului nu pot solicita contravaloarea premiilor in bani, sau in alte obiecte care are o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SORTI

Procedura tragerii la sorti se va desfasura in fata unei comisii formate din reprezentantii clopotel.ro.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATE

Clopotel.ro se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001 Toate datele personale ale participantilor vor deveni proprietatea clopotel.ro, cu toate drepturile care decurg de aici. Participantii la concurs sunt de acord ca datele personale sa le fie utilizate atat pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte plati sau obligatii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca clopotel.ro poate utiliza datele cu caracter peronal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament. Participantii, incluzand si castigatorii, accepta prin prezentul regulament ca numele, fotografiile si materialele filmate cu ei sa fie facute publice si utilizate in scop publicitar, fara alte obligatii. Participantii la concurs se obliga sa participe doar in nume propriu. Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de creatie intelectuala ale clopotel.ro asupra tuturor materialelor puse la dispozitie de catre clopotel.ro pe site pentru desfasurarea concursului, incluzand dar fara a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt continut. Participantii la concurs se obliga sa nu fraudeze sau atace prin orice metode si in orice masura sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfasurarea concursului. Orice incalcare de catre Utilizator a prevederilor aplicabile in materie se va considera incercare de fraudare a concursului si va atrage raspunderea Utilizatorului respectiv. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata catre clopotel.ro, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

S.C. Nicola & Partners S.R.L. se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea cad in sarcina castigatorilor. Clopotel.ro nu isi asuma nici o obligatie pentru transmiterea si primirea mesajelor de confirmare privind castigarea concursului sau orice alte mesaje in legatura cu desfasuarea concursului sau privind concursul, si nici pentru eventualele erori de transmitere si primire a acestor mesaje. Clopotel.ro isi rezerva dreptul de a lua orice fel de masuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desfasurarii acestuia.

Participantii sunt de acord ca in cazurile de forta majora clopotel.ro si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al clopotel.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. clopotel.ro nu poate fi tras la raspundere pentru nicio alta situatie asupra careia nu detine controlul. In mod expres, participantii inteleg si accepta ca clopotel.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta. Participantii sunt de acord si accepta ca toate facilitatile concursului precum si premiile le sunt oferite „asa cum sunt”, „asa cum sunt diponibile” si le folosesc pe riscul lor propriu, iar clopotel.ro nu poate fi tras la raspundere in nicio masura cu privire la premiile, sau utilizarea acestora si orice efecte juridice / economice derivand din utilizarea acestora.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre clopotel.ro si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul clopotel.ro.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va intrerupe doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a clopotel.ro. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al clopotel.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundatia, incendiul, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii clopotel.ro.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.clopotel.ro pe toata durata acestuia.
Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului regulament.