Cultura generala

"C" este litera cu care incep cele mai multe cuvinte in limba romana.

› vrei mai mult

Rezultatele elevilor romani la testarea OECD-PISA 2015

07 Decembrie 2016


Raportul internaþional publicat marți, 5 decembrie, de OECD, „Excellence and Equity in Education” (vol. I), include informații referitoare la performanțele sistemului educațional românesc în cadrul Programului OECD-PISA 2015 (Programul Internaþional OECD pentru Evaluarea Elevilor).Astfel, pe scala generalã de ªtiinþe (domeniu principal în PISA 2015), România a înregistrat un scor mediu de 435 puncte, ocupând poziþia 48 din 70 þãri/economii cu baze de date validate. Din acest punct de vedere, România face parte din grupul de 11 þãri (între care Columbia, Israel, Portugalia și Qatar) a cãror performanþã medie la ªtiinþe s-a îmbunãtãþit semnificativ între 2006 ºi 2015.Scorul mediu la ºtiinþe al þãrilor OECD este de 493 puncte. Pe primele locuri se poziþioneazã Singapore (556 puncte), Japonia (538 puncte), Estonia (534 puncte), Taipei-China (532 puncte), Finlanda (531 puncte) și Canada (528 puncte). Din aceastã perspectivã, rezultatele României pot fi comparate cu cele obținute de state/economii precum Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Cipru, Moldova, Albania și Turcia.Pe scala generalã de Citire/Lecturã (domeniu secundar în PISA 2015), România a înregistrat scorul mediu de 434 puncte (în creștere faþã de 2009 - 424 puncte), având performanþe similare cu Uruguay, Bulgaria sau Trinidad-Tobago ºi superioare faþã de Mexic ºi Thailanda. Alãturi de Rusia ºi Macao (China), România a înregistrat o ratã acceleratã de creºtere a performanþelor de la o administrare la alta. Îmbunãtãþirea performanþei medii s-a realizat prin creºterea ponderii elevilor cu performanþe de vârf (nivelurile 5 ºi 6 pe scala PISA), fãrã înregistrarea, concomitentã, a reducerii ponderii elevilor cu performanþe scãzute (nivelul 2 ºi sub nivelul 2 pe scala PISA).Pe scala generalã de Matematicã, de asemenea domeniu secundar în PISA 2015, România a înregistrat scorul mediu de 444 puncte (445 puncte în 2012, când Matematica a fost domeniu principal), având performanþe similare unor þãri precum Grecia, Bulgaria, Cipru sau Argentina ºi peste Turcia, comparativ cu administrarea din 2012.Pe scala performanþelor PISA 2015, la Știinþe au fost definite ºapte niveluri de proficienþã. Nivelul 2 este considerat nivelul de bazã necesar a fi atins de cãtre un tânãr de 15 ani pânã la finalizarea învãþãmântului obligatoriu, pentru a putea funcþiona eficient în societatea cunoaºterii. La PISA 2015, 35% dintre elevii români se situeazã la nivelul 2. Sub nivelul 2, adicã la nivelurile 1a, 1b ºi sub nivelul 1b se situeazã 38,6% dintre elevi. Cumulat, la nivelurile superioare - 3, 4 ºi 5 - se plaseazã 27,5% dintre elevii români.Pentru perioada 2006-2012 se remarcã o tendinþã de uºoarã scãdere a procentului elevilor cu performanþe sub nivelul 2: 2006 - 46,9%, 2009 - 44,4% și 2012 - 37,3%. Pentru aceeaºi perioadã procentele elevilor cu performanþe de vârf, adicã la nivelul 5 sau peste acest nivel au fluctuat astfel: 2006 - 0,5%, 2009 - 0,4%, 2012 - 0,9% și 2015 - 0,7%.La PISA 2015 domeniul principal l-a reprezentat alfabetizarea ºtiinþificã sau „cultura ºtiinþificã” a elevilor de 15 ani, definitã în cadrul de referinþã ca „abilitatea de a se angaja în probleme legate de ºtiinþe ºi de a opera cu idei ºtiinþifice, ca un cetãþean reflexiv. O persoanã alfabetizatã ºtiinþific doreºte sã se angajeze într-un discurs raþional despre ºtiinþã ºi tehnologie, ceea ce necesitã competenþele de a explica ºtiinþific fenomenele, de a proiecta ºi a evalua investigaþii ºtiinþifice ºi de a interpreta în mod ºtiinþific date ºi dovezi”. În PISA nu se intenþioneazã doar evaluarea a ceea ce ºtiu elevii în domeniul ºtiinþelor, dar ºi ceea ce pot face cu ceea ce ºtiu, precum ºi modul în care aceºtia pot aplica în mod creativ cunoºtinþele ºtiinþifice în situaþii reale de viaþã. La PISA 2015 atitudinile elevilor, convingerile ºi valorile acestora au fost examinate prin rãspunsuri la întrebãrile din chestionarul elevilor, nu prin performanþele la itemii testelor susþinute.În România, Programul OECD-PISA 2015 s-a desfãșurat prin intermediul Centrului Național de Examinare și Evaluare (CNEE). Testarea propriu-zisã a avut loc în data de 22.04.2015, fiind validate testele susținute de 4.876 elevi de 15 ani din 182 de ºcoli respondente, eºantionate de consorþiul OECD. România a administrat instrumentele de evaluare în mod „tradiþional”, în format tipãrit: fiecare elev participant a primit o broºurã de test cu durata de lucru de douã ore, conþinând o combinaþie de itemi de investigare a competenþelor de ªtiinþe, de Matematicã ºi de Citire/Lecturã.Au fost administrate 30 de tipuri de broºuri de test conþinând combinaþii de sarcini de lucru/itemi din cele trei domenii. Elevii au completat ºi un chestionar de mediu socio-educaþional, cu durata de rãspuns de 35-45 de minute. Directorii unitãþilor de învãþãmânt participante au completat un chestionar de investigare a caracteristicilor etosului ºcolii din perspectiva mediului ºcolar, a ofertei educaþionale, a oportunitãþilor de învãþare etc.Generic, Programul OECD-PISA evalueazã în ce mãsurã elevii aflaþi aproape de finalul educaþiei obligatorii deþin unele dintre competenþele-cheie, cunoºtinþele ºi deprinderile de bazã esenþiale atât pentru continuarea studiilor, cât ºi pentru participarea deplinã la viaþa socialã sau pentru integrarea pe piaþa muncii. Raportul internaþional al ciclului de testare PISA 2015, precum ºi toate informaþiile ºi datele validate la nivel internaþional sunt disponibile pe www.pisa.oecd.org. Toate informaþiile publice despre administrarea programului PISA în România, inclusiv „Broºura de antrenament PISA 2015”, pot fi consultate pe www.rocnee.eu.  Sursa: edu.ro
Inapoi la lista de stiri

PROPUNE O STIRE


Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK