Cultura generala

Oceanele acopera 71% din suprafata globului pamantesc.

› vrei mai mult

Noutati in privinta livrarii manualelor scolare pentru elevii claselor a IV-a, a XI-a si a XII-a

07 Octombrie 2016
Ca urmare a soluþionãrii contestaþiilor aflate pe rolul instanþelor, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a contractat, prin Centrul Naþional de Evaluare ºi Examinare (CNEE), instituþie organizatoare a licitaþiei privind achiziþia manualelor ºcolare de clasa a IV-a, noile manuale pentru disciplinele Matematicã ºi Limba modernã englezã. Termenul de livrare a acestor titluri în depozitele de carte ºcolarã este 4 noiembrie.Pentru alte trei discipline (Limba ºi literatura românã, ªtiinþe ale naturii ºi Istorie), Consiliul Naþional de Soluþionare a Contestaþiilor (CNSC) a decis în data de 30 septembrie respingerea tuturor contestaþiilor, drept urmare, au fost iniþiate procedurile de asigurare a manualelor în unitãþile de învãþãmânt. Astfel, miercuri, 5 octombrie, au fost semnate precontractele, urmeazã obþinerea ISBN-ului ºi editarea manualelor, respectiv selecþia lor de cadrele didactice. Termenul estimat de livrare în ºcoli este sfârºitul lunii noiembrie. Versiunile digitale ale noilor manuale de Limba ºi literatura românã, ªtiinþe ale naturii ºi Istorie vor fi disponibile pe platforma manuale.edu.ro, imediat dupã aprobarea acestora prin ordin de ministru.În ceea ce priveºte manualele de Geografie, decizia CNSC a fost atacatã în instanþã ºi se aflã în proces de soluþionare pe rolul Curþii de Apel Bucureºti. Dupã pronunþarea completului de judecatã, CNSC va formula decizia finalã.Reamintim cã în urma licitaþiei derulate de CNEE în luna februarie 2016, pânã la începutul anului ºcolar 2016-2017 au fost asigurate manuale pentru elevii clasei a IV-a la ºapte discipline: Limba ºi literatura românã (pentru clasele care studiazã în limbile minoritãþilor naþionale), Limba modernã francezã, Limba modernã germanã, Religie – cultul ortodox, Educaþie civicã, Arte vizuale ºi abilitãþi practice, Muzicã ºi miºcare.În ceea ce priveºte manualele ºcolare pentru ciclul superior al liceului (clasele a XI-a ºi a XII-a), în urma negocierilor dintre MENCS ºi edituri, contractele încheiate de inspectoratele ºcolare judeþene au avut ca termen ferm de livrare în depozitele de carte ºcolarã data de 5 octombrie. La finalul acestei sãptãmâni, respectiv începutul sãptãmânii viitoare, manualele comandate de inspectoratele ºcolare vor fi transmise liceelor.Precizãm cã, în baza prevederilor Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, elevii ºi profesorii din învãþãmântul de stat ºi din învãþãmântul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiazã de manuale ºcolare gratuite, atât pentru învãþãmântul în limba românã, cât ºi pentru cel în limbile minoritãþilor naþionale.Sursa: edu.ro


Inapoi la lista de stiri

PROPUNE O STIRE


Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK