Cultura generala

Eclipsele de luna se realizeaza numai la luna plina. Mai precis la opozitia Luna-Soare.

› vrei mai mult

In dezbatere publica, proiectul metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare

06 Octombrie 2016
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a lansat miercuri, 5 octombrie, în dezbatere publicã, proiectul de metodologie privind asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburãri specifice de învãþare (TSI). Documentul identificã ºi stabileºte tipul de intervenþie pentru asigurarea învãþãrii individualizate ºi personalizate în cazul acestor elevi prin introducerea ºi utilizarea instrumentelor compensative, a mãsurilor de dispensare ºi a formelor adecvate de evaluare.Prevederile acestui proiect vizeazã doar copiii/elevii înscriºi în învãþãmântul preuniversitar, diagnosticaþi cu tulburãri specifice de învãþare în baza unei evaluãri complexe efectuate de specialiºti acreditaþi din ºcoala de masã (profesori consilieri ºcolari, logopezi, profesori de sprijin) sau/ºi specialiºti (psihologi, logopezi, psihopedagogi).Unul dintre cele mai importante obiective urmãrite prin aprobarea acestei metodologii este garantarea dreptului la educaþie al tuturor copiilor/elevilor identificaþi cu tulburãri specifice de învãþare. De asemenea, se urmãreºte favorizarea  succesului ºcolar prin mãsuri didactice de susþinere, garantarea unei formãri adecvate ºi promovarea dezvoltãrii potenþialului, precum ºi pregãtirea cadrelor didactice, profesorilor de sprijin, profesorilor psihopedagogi, logopezilor, profesorilor consilieri ºcolari deopotrivã cu responsabilizarea ºi  sensibilizarea pãrinþilor în confruntarea cu problemele legate de tulburãrile specifice de învãþare.Precizãm în acest context cã tulburãrile specifice de învãþare desemneazã un grup eterogen de tulburãri ce afecteazã procesul tipic de achiziþie a abilitãþilor ºcolare (de citire, exprimare în scris ºi matematice): dislexie, disgrafie, discalculie. Apariþia acestora nu este o consecinþã a lipsei oportunitãþilor de învãþare sau a motivaþiei pentru învãþare, nu este rezultatul unui deficit intelectual, intelect liminar, deficit senzorial (ex: auditiv, vizual, motor), tulburãrilor afective ºi emoþionale de naturã psihiatricã sau a altor tulburãri de (neuro)dezvoltare (tulburãri de spectru autist) ºi nu se datoreazã niciunei forme de traumã cerebralã sau maladie de achiziþie.În mod uzual, aceste tulburãri sunt descrise pe baza deficitelor lor funcþionale ca dislexie (afectarea procesului de achiziþie a citirii), disgrafie (afectarea procesului de achiziþie a scrisului, atât a actului grafic, cât ºi a exprimãrii corecte în scris) ºi discalculie (afectare a procesului de achiziþie a abilitãþilor numerice ºi aritmetice).Diagnosticul de dislexie ºi disgrafie se stabileºte, de regulã, în clasa a II-a, dupã ce elevul a parcurs învãþarea tuturor literelor. Diagnosticul de discalculie se stabileºte, de regulã, în clasa a III-a. În proiect sunt incluse ºi mãsuri privind managementul cazurilor TSI în sistemul de învãþãmânt, mãsuri psihopedagogice, consiliere parentalã ºi cadrul general de formare a cadrelor didactice.Sursa: edu.ro


Inapoi la lista de stiri

PROPUNE O STIRE


Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK