Cultura generala

Particulele de praf ridicate de vant in Africa pot ajunge pana in Statele Unite. La fel si praful din China...

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Bacalaureat : Modele_de_subiecte_Bacalaureat : Probe_scrise


Limba Si Literatura Romana
BACALAUREAT 2013Limba_romana_uman_pedagogic_sub

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 87673 bytes

Created by BCL easyConverter SDK 3 (HTML Version)

Ministerul EducaNiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului

Centrul NaNional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naNional 2013

Proba E. a)

Filiera teoretica – Profil umanist, Filiera vocaNionala – Profil pedagogic

Limba i literatura româna

Model

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Cite te urmatorul text:

1

5

9

Sa fie sara-n asfinNit

13

Ca iar cuminte sa ma fac,

i noaptea sa înceapa;

 

Caci tu îmi prinzi tot gândul,

Rasaie luna lini tit

 

Ca cerul ce prive te-n lac

i tremurând din apa;

 

Adâncu-i cuprinzându-l.

i sa împra tie scântei

17

Cu farmecul luminei reci

Cararilor din crânguri,

 

SimNirile strabate-mi:

În ploaia florilor de tei

 

Revarsa lini te de veci

Sa stam în umbra singuri.

 

Pe noaptea mea de patemi.

i capul meu de grije plin

21

i de asupra mea ramâi

De braNul tau se culce

 

Durerile de-mi curma

Sub raza ochiului senin

 

i fii iubirea mea dentâi

i negrait de dulce,

 

i visul meu din urma.

(Mihai Eminescu, Sa fie sara-n asfinNit)

Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinNe cu privire la text:

1.

Nume te câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: singuri i prive te. 2 puncte

2.

Explica rolul virgulei din versul al aselea.

2 puncte

3.

Construie te un enunN în care sa ilustrezi sensul conotativ al cuvântului scântei.

2 puncte

4.

Precizeaza o tema i un motiv literar identificate în textul dat.

4 puncte

5. MenNioneaza doua marci lexico-gramaticale ale subiectivitaNii prezente în textul dat.

4 puncte

6. Selecteaza doua secvenNe din text care contureaza dimensiunea temporala a imaginarului poetic.

 

4 puncte

7. Prezinta valoarea expresiva, în textul dat, a verbelor la modul conjunctiv.

4 puncte

8. Ilustreaza, cu exemple din text, doua trasaturi ale romantismului.

4 puncte

9. Comenteaza, în 60 – 100 de cuvinte ( ase – zece rânduri), primele doua strofe ale textului dat, prin evidenNierea relaNiei dintre ideea poetica i mijloacele artistice. 4 puncte

Proba scrisa – Limba i literatura româna

Model

Filiera teoretica – Profilul umanist; Filiera vocaNionala – Profilul pedagogic

 

1

 

Ministerul EducaNiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului

Centrul NaNional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre rolul studiilor critice în formularea unui punct de vedere propriu asupra textului literar.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

- sa respecNi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri; 8 puncte - sa ai conNinutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii faNa de problematica pusa în discuNie, enunNarea i dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente

adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

16 puncte

- sa respecNi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat,

normele de exprimare, de

ortografie i de punctuaNie) i limitele de spaNiu indicate.

6 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Redacteaza un eseu de 600 relaNia dintre doua personaje dintr-un

– 900 de cuvinte (doua – trei pagini), în care sa prezinNi roman al experienNei studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere urmatoarele repere:

-prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecaruia dintre personajele alese din romanul experienNei studiat;

-evidenNierea, prin doua episoade/citate/secvenNe comentate, a modului în care evolueaza relaNia dintre cele doua personaje;

-ilustrarea a patru elemente de structura i de compoziNie ale romanului experienNei studiat, semnificative pentru analiza relaNiei dintre cele doua personaje (de exemplu: acNiune, conflict, relaNii temporale i spaNiale, incipit, final, tehnici narative, perspectiva narativa, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

-susNinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului experienNei studiat se reflecta în evoluNia relaNiei dintre cele doua personaje.

Nota!

Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conNinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinNa/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilitaNi de analiza i de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaNia – 2 puncte; a ezarea în pagina, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaNiu indicate – 1 punct).

În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte (doua pagini) i sa dezvolte subiectul propus.

Proba scrisa – Limba i literatura româna

Model

Filiera teoretica – Profilul umanist; Filiera vocaNionala – Profilul pedagogic

 

2


Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK